Úvodní strana

skola

Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090 je součástí sítě speciálních škol v České republice. Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Slouží vzdělávání dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením z regionu Sedlčanska. Existuje od roku 1957, v současné době má 32 žáků ve 4 třídách. Jedna ze tříd je určena pro děti s těžším mentálním postižením. Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090, je správcem osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob, které přicházejí do styku se školou. Veškeré činnosti související se zpracováním osobních údajů se řídí směrnicí 95/46/ES a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.