Projekty

Naše škola je od 1.9. 2023 zapojena do projektu OP JAK, spolufinancovaného Evropskou unií – Šablony ZŠ Konečná I.

Projekt bude realizován do 31. 8. 2025.