Projekty

eea grantsstředočeský kraj

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňku na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

ESF

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. V rámci projektu Moderní škola 2010 získala během let 2011 – 2013 449 899,- Kč na inovaci vzdělávacího procesu a na další vzdělávání pedagogů.
V rámci šablony III/2 vytvořili pedagogové školy následující sady digitálních učebních materiálů (DUM). Materiály je možno vyžádat na uvedených adresách.

  1. pavel.pina@zskonecna.cz, 8. a 9.ročník, matematika, „Operace s desetinnými čísly“
  2. heller53@seznam.cz, 7., 8. a 9.ročník, český jazyk, „Druhy slov“
  3. kocoha@seznam.cz, 4.ročník, český jazyk, „Hláska, slabika, slovo, věta“
  4. anna.nadvor@seznam.cz, 8.ročník, anglický jazyk, „Úvod do Aj“
  5. jindrakalenska@seznam.cz, 1.stupeň ZŠ speciální, čtení, „Přípravné čtení“
  6. hanka.bednarova@email.cz, 8.ročník, matematika, „Mnohoúhelníky“
  7. pavel.pina@zskonecna.cz, 9.ročník, dějepis, „Československo“
  8. anna.nadvor@seznam.cz, 9.ročník, anglický jazyk, „Úvod do Aj II.“
  9. hanka.bednarova@email.cz, 6. a 7.ročník, matematika, „Početní operace do 10 000“

ESF

OPVK57 – Dílna ZŠ Sedlčany

Škola se zapojila do projektu výzvy OPVK57, který je zaměřen na rozvoj technických kompetencí žáků. V rámci projektu získá 204 112,- Kč, které využije zejména na modernizaci vybavení školní dílny.
Pavel Pína