Projekty

DOUČOVÁNÍ

Naše škola se zapojila do programu Národního plánu obnovy – Doučování, který má zmírnit negativní dopady výpadků prezenčního vyučování, způsobené pandemií covid-19, na vzdělávací výsledky žáků.

Středočeský kraj

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňku na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

ESF

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. V rámci projektu Moderní škola 2010 získala během let 2011 – 2013 449 899,- Kč na inovaci vzdělávacího procesu a na další vzdělávání pedagogů.
V rámci šablony III/2 vytvořili pedagogové školy následující sady digitálních učebních materiálů (DUM). Materiály je možno vyžádat na uvedených adresách.

  1. pavel.pina@zskonecna.cz, 8. a 9.ročník, matematika, „Operace s desetinnými čísly“
  2. heller53@seznam.cz, 7., 8. a 9.ročník, český jazyk, „Druhy slov“
  3. kocoha@seznam.cz, 4.ročník, český jazyk, „Hláska, slabika, slovo, věta“
  4. anna.nadvor@seznam.cz, 8.ročník, anglický jazyk, „Úvod do Aj“
  5. jindrakalenska@seznam.cz, 1.stupeň ZŠ speciální, čtení, „Přípravné čtení“
  6. hanka.bednarova@email.cz, 8.ročník, matematika, „Mnohoúhelníky“
  7. pavel.pina@zskonecna.cz, 9.ročník, dějepis, „Československo“
  8. anna.nadvor@seznam.cz, 9.ročník, anglický jazyk, „Úvod do Aj II.“
  9. hanka.bednarova@email.cz, 6. a 7.ročník, matematika, „Početní operace do 10 000“

ESF

OPVK57 – Dílna ZŠ Sedlčany

Škola se zapojila do projektu výzvy OPVK57, který je zaměřen na rozvoj technických kompetencí žáků. V rámci projektu získá 204 112,- Kč, které využije zejména na modernizaci vybavení školní dílny.
Pavel Pína