Projekty

Naše škola je od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024 zapojena do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025“, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Středočeského kraje.

______________________________________________________________________________

Naše škola je od 1.9. 2023 zapojena do projektu OP JAK, spolufinancovaného Evropskou unií – Šablony ZŠ Konečná I.

Projekt bude realizován do 31. 8. 2025.