Školní rok 2022/23

Zahájení školního roku
Školní rok slavnostně zahájen 1.září v jídelně školy. Byli přivítáni noví žáci, rodiče byli seznámeni s novými změnami v pedagogickém sboru.

Byli jsme na houbách
Využili jsme příhodné počasí pro růst hub, s atlasem jsme poznávali známé i neznámé druhy hub.

Tradiční moštování
V říjnu proběhlo na školní zahradě tradiční moštování.

Vánoční besídka a jarmark
V prosinci jsme si připravili, již tradičně, pro rodiče pásmo koled, vánočních písní a zimních básniček. Upekli jsme výtečné vánoční cukroví, uvařili kávu a čaj a sedli si ke společnému popovídání. Součástí vánočního veselí byl náš první jarmark.

Turisticko – poznávací pobyt v Krušných horách

Pobyt připravujeme v termínu od 19.3. do 24.3. 2023 na Božím Daru.