Aktuality

Návrat do školy – informace pro rodiče

Testování – od pondělí 3.5.2021 se budou žáci testovat pouze jednou týdně (pondělí).Antigenní testy stále poskytuje škola.

Průběh testování – po příchodu do školy se přezují a půjdou do své třídy. Tam za pomoci pedagogických pracovníků školy provedou test a počkají 15 minut na jeho výsledek. Pokud bude test negativní, zůstanou ve třídě na vyučování, pokud bude pozitivní, počkají v izolaci na odchod domů. V takovém případě rodiče kontaktují svého pediatra a objednají se na PCR test. Jeho výsledek neprodleně oznámí škole.

Žáci, kteří z nějakých příčin nepodstoupí antigenní test, nemohou být zařazeni do prezenční výuky. Podrobné informace na webu: https://testovani.edu.cz/

Častoboř 2021 – připravujeme tradiční akci Častoboř na dny 24. – 27.5.2021 a doufáme, že bude možné ji realizovat.