Školní rok 2023/24

Zahájení školního roku
Školní rok slavnostně zahájen 4.září v jídelně školy. Byli přivítáni noví žáci, rodiče byli seznámeni s organizací nastávajícího školního roku.